Nagłówki w tekście dokumentu

Za definiowanie nagłówków w tekście dokumentu HTML (nie myl ich z sekcją nagłówka strony) odpowiada znacznik nagłówka <h>. Zadaniem nagłówków jest wyróżnienie tekstu – przy ich użyciu możesz tworzyć w swoim dokumencie np. tytuły punktów i podpunktów. Rozróżnia się sześć nagłówków, numerowanych od największych do najmniejszych: <hl>Nagłówek pierwszego poziomu </hl> <h2>Nagłówek drugiego poziomu </h2> <h6>Nagłówek szóstego poziomu </h6> Na przykład, aby umieścić na stronie nagłówek drugiego poziomu wyświetlający tekst Nasz dom, wystarczy wpisać kod: <h2>Nasz dom</h2> Ponieważ treść nagłówka formatowanego przez znacznik <h> ma być widoczna w oknie przeglądarki, jak łatwo się domyślić, kod ten zostanie umieszczony wewnątrz sekcji body dokumentu. Zawartość nagłówków można wyrównywać względem krawędzi okna przeglądarki lub względem jego środka. Podobnie jak w przypadku znacznika akapitu, atrybutem umożliwiającym wyrównywanie zawartości nagłówka jest atrybut align. Może on przyjąć wartość lef t, center, right, W dokumencie z ćwiczenia 18.5. utwórz przed każdym akapitem nagłówek trzeciego poziomu, tak jak to pokazuje rysunek 18.7,.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *