Filtrowanie tabeli

Dane w tabeli mogą być filtrowane. Operacja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy chcemy spośród wszystkich rekordów w tabeli wyświetlić tylko te, które zawierają interesujące nas informacje. W celu założenia filtru na tabeli danych zaznaczamy odpowiedni zakres komórek. W przypadku tabeli z rysunku 13.32. może to być zakres komórek Al:Fl. Następnie wybieramy opcję menu Dane\Filtr, po czym zaznaczamy opcję Autofiltr. Z chwilą uruchomienia opcji filtrowania tabeli przy każdej nazwie pola pojawi się lista. Możemy z niej wybrać odpowiednią opcję filtrowania naszej tabeli klikając strzałkę z jej prawej strony. W tabeli z ćwiczenia 13.16., wybierając na liście w nagłówku Miejscowość daną nazwę miejscowości, wyświetlimy tylko te rekordy, w których pole Miejscowość ma podaną nazwę. Wyłączenie filtrowania polega na usunięciu zaznaczenia opcji Autofiltr. Tworzenie formularza bazy danych Na podstawie zrobionej wcześniej tabeli możemy utworzyć formularz, który związany jest z tą tabelą. Ponieważ formularz musi mieć połączenie z odpowiednimi komórkami tabeli (polami rekordów), tworząc go, należy wskazać pola tabeli, na podstawie których ma zostać utworzony. Na przykład, chcąc utworzyć formularz powiązany z tabelą z ćwiczenia 13.16., musimy zaznaczyć zakres komórek A1:F4. Następnie wybieramy opcję menu Dane \Formularz. Utworzony dla wspomnianej tabeli formularz został przedstawiony na rysunku 13.34. Jak widać, w polach formularza wyświetlane są tylko dane aktualnie wybranego rekordu tabeli. Za pomocą widocznego na formularzu przycisku Nowy możliwe jest dodanie do tabeli bazowej kolejnego rekordu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *