Blog Archives

Podział wierszy w dokumencie HTML i akapity

Jak łatwo zauważyć, długość linii tekstu wyznacza szerokość okna przeglądarki internetowej. Tekst jest w większym lub mniejszym stopniu zawijany do następnej linii. Jeśli jednak z jakichś powodów w wielowierszowym tekście na stronie WWW chcesz wymusić łamanie wiersza, to w miejscu, w którym wiersz ma zostać złamany, wstawisz znacznik <br>. Jest to znacznik końca wiersza (złamania linii). Znacznik <br> nie ma znacznika zamykającego. W dokumencie z ćwiczenia 18.3. za pomocą znacznika <br> wymuś łamanie kolejnych wierszy tekstu. Jeśli strona ma zawierać tekst podzielony na akapity, jego podziału dokonasz za pomocą znacznika <p>. Znacznik otwierający umieszczany jest na początku akapitu. Cała następująca po nim zawartość strony zostanie potraktowana przez przeglądarkę jako zawartość tego akapitu. Koniec akapitu wyodrębnia znacznik zamykający </p>. Tekst akapitu może zostać wyrównany do któregoś z marginesów, wyśrodkowany na stronie lub wyjustowany. Umożliwia to atrybut align znacznika <p>. Np. poniższy kod wyznacza dwa akapity, przy czym pierwszy z nich jest wyrównywany względem lewego marginesu okna przeglądarki, zaś drugi jest justowany.

Cześć, mam na imię Maksymilian i od wielu lat jestem fanem wszystkiego, co techniczne. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Mam nadzieję, że treści, które tu publikuję przypadną Ci do gustu, i że zostaniesz tu na dłużej 🙂

Tekst w dokumencie HTML

Jak przeglądarka interpretuje tekst? Tekst na stronie WWW nie wymaga żadnego specjalnego znacznika – umieszczony pomiędzy znacznikiem <body> i </body> zostanie po prostu wyświetlony w oknie przeglądarki. Należy jednak mieć świadomość, że przeglądarka wyświetla tekst w inny sposób, niż ma to miejsce np. w edytorze Word. Przeglądarka nie potrafi odczytać znaku końca linii wstawionego za pomocą klawisza <Shift+Enter> czy znaku końca akapitu wstawionego za pomocą klawisza <Enter>, i wyświetla tekst jako jeden ciąg znaków. Przeglądarka także inaczej interpretuje spacje wstawiane pomiędzy znakami czy wyrazami w tekście. Poprawnie odczytywane są tylko pojedyncze spacje pomiędzy znakami (wyrazami). Otwórz plik index.html z ćwiczenia 18.2. w trybie edycji kodu. Utwórz w nim sekcję <body> i wpisz w niej poniższy tekst, pamiętając, aby na końcu każdego wiersza tekstu użyć klawisza <Enter>. Zapisz wprowadzone zmiany w dokumencie i sprawdź, jak zawartość pliku została zinterpretowana przez przeglądarkę. Zachowaj dokument.

Cześć, mam na imię Maksymilian i od wielu lat jestem fanem wszystkiego, co techniczne. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Mam nadzieję, że treści, które tu publikuję przypadną Ci do gustu, i że zostaniesz tu na dłużej 🙂

Warto wiedzieć

Różne programy edytorów, w których tworzysz kod dokumentów HTML, w odmienny sposób kodują polskie znaki diakrytyczne. Aby przeglądarki użytkowników w sieci, którzy będą przeglądali twoją stronę, mogły w poprawny sposób wyświetlać te znaki, zanim opublikujesz stronę w Internecie, musisz przekonwertować ją do uniwersalnego standardu kodowania znaków o nazwie ISO-8859-2. Umożliwi ci to wiele darmowych programów do konwersji dokumentów, które znajdziesz m.in. w Internecie. Konwersję strony możesz przeprowadzić na koniec, już po jej utworzeniu. Oprócz znaczników <meta> w nagłówku strony możesz także umieścić tytuł strony. Umożliwią ci to znaczniki <title>i</title>, np. <title>Komputer bez tajemnic</title>. Podany w ten sposób tytuł strony będzie się pojawiał na pasku tytułowym okna twojej przeglądarki zawsze, gdy będzie ona wyświetlać tę stronę. Przykład sekcji nagłówka <head> dokumentu HTML wraz z kilkoma znacznikami <meta> oraz znacznikiem <title> pokazano na rysunku 18.3. Korzystając z dowolnego edytora HTML utwórz nowy dokument HTML zawierający znaczniki <htmi> i </htmi>. Następnie zadeklaruj w sekcji jego nagłówka podstawowe informacje o dokumencie, np. o jego tytule, autorze, standardzie kodowania itp. lub informacje o stronie. Dokument zapisz jako index.html. Wykorzystasz go także w ćwiczeniu 18.3.

Cześć, mam na imię Maksymilian i od wielu lat jestem fanem wszystkiego, co techniczne. Stąd też decyzja o założeniu tego bloga. Mam nadzieję, że treści, które tu publikuję przypadną Ci do gustu, i że zostaniesz tu na dłużej 🙂